Ενδιαφέρομαι

Οδηγός ένταξης

Ποια η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης;

1. Το πρώτο βήμα γίνεται μπαίνοντας στο https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ με τα στοιχεία εισόδου TAXISnet της επιχείρησής και κάνοντας αίτηση για το voucher πατώντας το κουμπί που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”.

2. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα πρέπει να βεβαιώσει ότι η επιχείρηση καλύπτει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στο Checkbox και να πατήσει στο κουμπί “Συμφωνώ”.

3. Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να συμπληρώσετε τυχόν ενισχύσεις που έχετε λάβει κατά τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021 & 2022

4. Και μετά δηλώνετε Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων (δηλαδή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω του 25%)

5. Έπειτα δηλώνετε υπεύθυνα ότι η επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης και συμπληρώνετε για τα έτη 2019 με 2021 τον Αριθμό προσωπικού (ΕΜΕ), Κύκλο εργασιών και Σύνολο ενεργητικού (Όπου έχει εφαρμογή).

Αν δεν γνωρίζεται τα νούμερα αυτά, ζητήστε τα από το λογιστήριο σας.

6. Στην τελευταία σελίδα βλέπετε συγκεντρωτικά τα στοιχεία της αίτησης και αν είστε εντάξει πατάτε “Οριστική Υποβολή”

Βρείτε τις λύσεις που σας ταιριάζουν

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Email: voucher@webhotelier.net

Booking engine
Channel Manager
CRO Platform
Cloud PMS with myDATA connection
360ᵒ Solution for Property Managers