Ενδιαφέρομαι

Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» με όλες τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουμε στον τουριστικό κλάδο.
Το πρόγραμμα θα βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους) να επενδύσουν στις ψηφιακές τους υποδομές είτε με νέες λύσεις ή επεκτείνοντας και βελτιώνοντας το υφιστάμενο τους software.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος η επιδότηση ανέρχεται στο 90% και κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, από €900 έως €18.000, για προϋπολογισμούς έργων που ξεκινούν από 1.000€ και φθάνουν έως 20.000€, αντιστοίχως, μέσω των ηλεκτρονικών επιταγών (vouchers) που θα διατεθούν.

 

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

  • Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

  • Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

  • Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

  • Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Προγράμματος
Και για το πως θα δηλώσετε συμμετοχή ώστε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα στον Οδηγό Ένταξης

Βρείτε τις λύσεις που σας ταιριάζουν

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Email: voucher@webhotelier.net

Booking engine
Channel Manager
CRO Platform
Cloud PMS with myDATA connection
360ᵒ Solution for Property Managers